Fristående kurser

På Studium kan du läsa fristående kurser både på grundläggande nivå och på gymnasial nivå.

Gruppundervisning

Hos oss läser du i grupp, fasta lektionstillfällen. Gruppundervisning är uppskattat då du tillsammans med andra kan diskutera, reflektera och få en förståelse för inlärningsprocessen. Vi har också kunnat se att gruppundervisning ökar studiemotivationen.

Du får tillgång till engagerade lärare, studie- och yrkesvägledare, kurator och specialpedagog. Under din tid på Studium så använder du vår lärplattform ”Hjärntorget”. Vi har en studiehall/bibliotek som är bemannad och dit är du alltid välkommen att sitta och studera.

 

Ansökan och kursutbud

Du söker kurserna på Arbetsmarknad och vuxenutbildningens hemsida https://goteborg.alvis.gotit.se/student. Där hittar du aktuellt kursutbud samt ansökningsperioder. Du hittar förkunskapskrav och studieperiod.

 

Stöd och hjälp

Studium har också kurser som vänder sig till dig som har dyslexi. Med träning och extra handledning kan du utveckla din förmåga att läsa och skriva i engelska och svenska. För att söka dyslexikurserna kontaktar du Vuxenutbildningens vägledning genom personligt besök www.goteborg.se/komvux

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Tre elever framför en dator.