Vård- & omsorg

Utbildningen Vård & omsorg leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller funktionshinder.

I utbildningen läser du många olika ämnesområden inom medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen hjälper dig att få en helhetssyn på människan och förstå hur viktig livsstilen är för hälsan.

I utbildningen finns både praktiska och teoretiska delar. Du får göra praktik på olika arbetsplatser. I skolan går du på lektioner, gör studiebesök, grupparbeten, enskilda arbeten och skrivningar. Du kommer att arbeta mycket digitalt via vår lärplattform, Hjärntorget.

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen.

Om du har minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som bekräftas med ett arbetsgivarintyg så har du möjlighet att validera en eller flera delkurser.

Tillsammans med valideringslärare kartläggs tidigare kunskaper och färdigheter och utifrån bedömning i samtal möjliggörs validering mot innehåll och kunskapskrav i de kurser som är aktuella för dig. Valideringsprocessen innehåller både en teoretisk validering där du lämnar in uppgifter samt en praktisk valideringsperiod där du påvisar de praktiska färdigheterna kopplat till kunskapskraven i validerande kurs. Mer information om validering ges vid informationsmötet samt den inledande orienteringskursen kring din studieplanering.

Kontakt

Maria Tibblin Larsson
Telefon: 072-528 12 03
E-post: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Omvårdnad
– kurspaket

Ansökningsperiod

10 april – 2 maj

Kursstart

 

14 augusti 2017

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du kunskaper som motsvarar Svenska /svenska som andraspråk samt Matematik grundläggande nivå.

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/default.aspx

Omvårdnad
– deltid (1 dag/v)

Ansökningsperiod

 

Kursstart

30 oktober 2017

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå och Matematik grundläggande nivå. Du behöver även ha arbetat minst ett år inom vårdområdet, vilket måste styrkas med arbetsgivarintyg som visar hur länge du arbetat.

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/default.aspx