Du är vår viktigaste uppgift!

Vi på Studium finns här för dig för att du ska lyckas med dina studier. Våra engagerade och kompetenta lärare ger dig en utvecklande och trygg utbildningsmiljö som gör att du är väl förberedd för att studera vidare, påbörja eller gå ut i yrkeslivet.

På Studium kan du lära dig svenska, komplettera dina gymnasiebetyg eller börja en gymnasial yrkesutbildning. Under utbildningar kan du se hela vårt utbud.

Välkommen till oss!

På Studium kan du som är vuxen studera på grundläggande och gymnasial nivå. I Studiums lokaler finns också yrkeshögskoleutbildningar.

Vi har utbildningar inom Restaurang & bageri, Barn & fritid, Stödassistent, Vård & omsorg, sfi, grundläggande vuxenutbildning och allmänna gymnasiala ämnen.

 

education concept - students communicating and laughing at school

Bild på personal

Bra lärare och lokaler

På Studium hittar du skicklig och engagerad personal vars högsta prioritet är dig och ditt lärande. Du får tillgång till trivsamma lokaler och modern utrustning.

Studium har lokaler på tre olika platser i Göteborg:

  • Skånegatan 20. Här kan du läsa utbildningar inom Restaurang och bageri
  • Styrmansgatan 21 B. Här kan du läsa utbildningar inom sfi, grundläggande vuxenutbildning, allmänna gymnasiala ämnen, Barn & fritid, Stödassistent samt Vård & omsorg.
  • Brahegatan 5, Gamlestaden. Här läser du Sfi

Studiums historik

Studium bildades 2002 och är en del av Utbildningsförvaltningen inom Göteborgs Stad. Innan vi antog namnet Studium har vi haft flera olika skolnamn, till exempel Västra Vuxengymnasiet och Burgårdens utbildningscentrum.

Vi drivs i kommunal regi och erbjuder sfi och vuxenutbildning på uppdrag av Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg.

Studium har också en omfattande utbildningsverksamhet för stadsdelsförvaltningar och företag.

Studium på Styrmansgatan

1862 började Carl Johans Församlings Elementarläroverk sin verksamhet. 1905 ändrades namnet till Västra Realskolan och 1938 omvandlades skolan till högre allmänt läroverk kallat Högre allmänna läroverket i Majorna.

Efter riksdagens beslut om kommunal skola gällde från och med läsåret 1966-67 en ny organisation och en ny läroplan för gymnasiet.

Skolans namn ändrades till Majornas gymnasium. 1966-67 inrättades den tvååriga fackskolan och läsåret 1971-72 ersattes de tre skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola av en enda skolform: gymnasieskolan.

Gammal bild på Studium

Bild på Studium Skånegatan

Studium på Skånegatan

Skolan har ett centralt läge mitt på Göteborgs evenemangsstråk. Här erbjuder Studium utbildningar inom restaurang och bageri. I samma hus finns flera andra verksamheter, bland annat Burgårdens utbildningscentrum.

Skolhuset invigdes 1995. Utanför huvudentrén mot Skånegatan och inne i entréhallen reser sig konstnären Roland Anderssons båda marmorobelisker. Vi tycker att de symboliserar en strävan mot kunskap och bildning samt den mångfald som huset rymmer.

I skolbyggnaden finns gymnasieskola för frisör, hår- och makeupstylister, florister samt hotellutbildning. Här finns även Studiums restaurang Restaurang &  samt en bageributik med kakor, bröd och andra bakverk som Studiums och Yrgos bagerielever förser med godsaker dagligen. Byggnaden inrymmer också en modern, välutrustad konferensanläggning.