Elevinflytande

Elevkåren är alla studerande på Studium styrmansgatan. I början av varje termin hålls ett årsmöte där en elevkårsstyrelse väljs ut bland skolans elever. Elevkårsstyrelsen arbetar som en länk mellan elevkåren, lärare och ledning för att ta tillvara på elevernas intressen och för att skapa trivsel under studietiden.

Vi anordnar…

…marknader, temadagar, och övriga aktiviteter. Allt för att vi studerande ska få en bra sammanhållning och trivas under studietiden. Är du intresserad av att vara med i elevkåren? Kom förbi och prata med oss eller kom på årsmötet! Har du problem med lärare eller dylikt men inte känner att du kan eller vill ta detta ensam med läraren eller rektor finns vi även till som stöd i sådana situationer.
Vi finns till för er!

Kontakta elevkåren

Se särskilda anslag på TV-monitorerna eller i klassrummen. Det finns även en brevlåda utanför Studiehallen där man kan lämna meddelanden eller ärenden man vill att elevkåren ska ta upp.

Elevforum

Genom elevforum samlas varje termin elever, lärare och skolledning för att diskutera aktuella frågor. Tider för informationsmöten: se särskilda anslag. Alla är välkomna!

Elevskyddsombud

Studium har utsedda elevskyddsombud på skolan. Ombud får delta i skydds-verksamheten enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen men är inte skyddsombud enligt arbetsmiljölagen. De som är elevskyddsombud får utbildning för att kunna fullgöra sina uppdrag.