Person med väska

Praktikcoach

Om du är elev på Studium kan en coach hjälpa dig att hitta en praktikplats. Du kan göra praktik om du studerar Sfi (svenska för invandrare) eller Sasg (svenska som andraspråk grundläggande).

Välkommen att träffa en coach eller att kontakta oss på telefon.