Barnskötare

Kurspaket/deltid

Gymnasial vuxenutbildning på komvux i Göteborg. På Studium kan du läsa till barnskötare som vuxen. Nedan följer ett par olika alternativ för dig att söka beroende på vilken tidigare erfarenhet du har.

Har du ingen tidigare erfarenhet? Då väljer du Barnskötare (kurspaket). Detta kurspaket är för dig som helt saknar arbetslivserfarenhet eller betyg från barn och fritidsområdet.
Har du tidigare erfarenhet söker du Barnskötare, Deltid (kurspaket)

Kurspaketet Barnskötare, Deltid är för dig som:

 • Ubildningsformen är för dig som redan jobbar inom barn- och fritidsområdet, men saknar grundutbildning
 • har minst ett års sammanhängande arbetslivserfarenhet inom förskolan

Efter genomförd utbildning

Oavsett vilken utbildning du väljer, blir du barnskötare efter genomförd utbildning. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar / studerar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Centralt i barnskötarprogrammet är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor.

Du som blir antagen

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena inom barn och fritid.

Har du arbetserfarenhet inom barn & fritid?

Har du minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom barn och fritid som bekräftas genom ett arbetsgivarintyg, kan du ha möjlighet att validera en eller flera kurser. Tillsammans med valideringslärare kartläggs tidigare kunskaper och färdigheter och utifrån bedömning i samtal möjliggörs validering mot innehåll och kunskapskrav i de kurser som är aktuella för dig.

Valideringsprocessen innehåller både en teoretisk och en praktisk validering. Det innebär att du både lämnar in uppgifter samt gör en praktisk valideringsperiod där du visar dina färdigheter kopplade till kunskapskraven i validerande kurs.

Mer information om validering ges vid informationsmötet samt den inledande orienteringskursen kring studieplanering.

Praktik (APL)

Du läser större delen av utbildningen på plats i skolan. Ett antal obligatoriska moment ingår alltid. Det ingår även praktik (APL) i flera av kurserna i paketet. Under APL förväntas du följa din handledares tider.

Kurslitteratur bekostas av den studerande, uppskattad kostnad för hela utbildningen är 2000-4000 kr.

Kurser i urval

 • Orienteringskurs: studieplanering
 • Hälsopedagogik
 • Naturguidning 1
 • Naturkunskap 1a1
 • Barns lärande och växande
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet
 • Samhällskunskap 1a1
 • Specialpedagogik 1
 • Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 1

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kontakt

Eva Lindqvist (Utbildningsledare)

Telefon:  072-560 30 18
Mail: eva.lindqvist@educ.goteborg.se

Barnskötare

– kurspaket

Ansökningsperiod

3 – 30 oktober 2019

Kurslängd

Heltid 1,5 år

Nästa kursstart

Preliminär start vårterminen 2020

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du kunskaper ha som motsvarar Svenska/svenska som andraspråk.

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/

Student/default.aspx

 

Barnskötare kurspaket infoblad 2019-2020

Barnskötare

– deltid (1dag/v)

Ansökningsperiod

3 – 30 oktober 2019

Kurslängd

Deltid 75% = 1,5 – 2 år.

Nästa kursstart

Preliminär start vårterminen 2020

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du behöver även ha yrkeserfarenhet inom förskoleverksamhet motsvarande ett år. Detta måste styrkas med arbetsgivarintyg.

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/

Student/default.aspx

 

Barnskötare deltid infoblad 2019-2020