två förskolebarn

Barnskötare

Kurspaket/deltid

Gymnasial vuxenutbildning på komvux i Göteborg. På Studium kan du läsa till barnskötare som vuxen. Nedan följer ett par olika alternativ för dig att söka beroende på vilken tidigare erfarenhet du har.

Vilken kurs passar mig?

  • Barnskötare, heltid (kurspaket): Den här utbildningen är för dig som vill studera på heltid. I utbildningen ingår APL- arbetsplatsförlagd utbildning, då du genomför delar av utbildningen på en förskola.
  • Barnskötare komplettering (kurspaket): Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av en utbildning inom barn och fritid (minst 300 poäng) och vill läsa klart utbildningen till barnskötare. Du kan själv välja studietakt (50% eller mer) och utbildningen kan kombineras med arbete.
  • Barnskötare, Deltid (kurspaket): Den här utbildningen är för dig som vill läsa till barnskötare på deltid med ett upplägg som går att kombinera med arbete. Du måste kunna läsa minst 50% eller mer beroende på förutsättningar för studier.

Efter genomförd utbildning

Oavsett vilken utbildning du väljer, blir du barnskötare efter genomförd utbildning. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar / studerar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Centralt i barnskötarprogrammet är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor.

Du som blir antagen

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena inom barn och fritid.

Praktik (APL)

Den del av utbildningen som är på en arbetsplats varierar beroende på din studietakt. Under apl-perioderna förväntas du kunna vara på arbetsplatsen heltid.

Kostnader

Kurslitteratur bekostas av den studerande, uppskattad kostnad för hela utbildningen är 2000-4000 kr.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via Komvux kurskatalog.

Sök på vald utbildning i katalogen.

Kontakt

Eva Lindqvist (Utbildningsledare)

072-560 30 18
eva.lindqvist@educ.goteborg.se

Kursblad

Har du arbetserfarenhet inom barn & fritid?

Har du minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom barn och fritid som bekräftas genom ett arbetsgivarintyg, kan du ha möjlighet att validera en eller flera kurser. Tillsammans med valideringslärare kartläggs tidigare kunskaper och färdigheter och utifrån bedömning i samtal möjliggörs validering mot innehåll och kunskapskrav i de kurser som är aktuella för dig.

Valideringsprocessen innehåller både en teoretisk och en praktisk validering. Det innebär att du både lämnar in uppgifter samt gör en praktisk valideringsperiod där du visar dina färdigheter kopplade till kunskapskraven i validerande kurs.

Mer information om validering ges vid informationsmötet samt den inledande orienteringskursen kring studieplanering.

Barnskötare

– heltid

Ansök via Komvux kurskatalog

Ansökningsperiod

30 september-27 oktober

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa på heltid 100 %, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan. Utbildningens längd är ca 1, 5 år.

Nästa kursstart

Januari 2021

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Barnskötare

– deltid

Ansök via Komvux kurskatalog

Ansökningsperiod

30 september-27 oktober

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa till barnskötare på deltid med ett upplägg som går att kombinera med arbete.
Studier en dag/ vecka, 75% studietakt.

Nästa kursstart

Januari 2021

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

 

Barnskötare

– komplettering

Ansök via Komvux kurskatalog

Ansökningsperiod

30 september-27 oktober

Kurslängd

Du kan välja studietakt; 50% eller mer. Utbildningens längd varierar beroende på din studietakt.

Nästa kursstart

Januari 2021

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du kunskaper ha som motsvarar Svenska/svenska som andraspråk samt minst 300p från barn & fritidsprogrammet på gymnasial nivå eller från motsvarande inom vuxenutbildningen.