Fristående kurser

På Studium kan du läsa fristående kurser både på grundläggande nivå och på gymnasial nivå.

Nästa kursstart är 7 januari.

Ansökningsperiod: 8 oktober – 6 november. Du söker kurserna på Arbetsmarknad och vuxenutbildningens hemsida.

 

 

Information till dig som blir antagen till januaristarten:

Det är Arbetsmarknad och vuxenutbildningen som skickar ut antagningsbesked. Om du har blivit antagen så står det i ditt e-postmeddelande eller på ditt konto på vuxenutbildningens hemsida vilken tid du ska komma på din första lektion. Det är viktigt att du kan komma till kursstarten annars förlorar du din plats.

Kursstart

7 januari. Se ditt antagningsbesked.

Schema

Obs! Första tillfället du blir kallad till kan vara en annan tid än ditt ordinarie schema för resten av terminen.

Schema för resten av terminen kommer att läggas ut på Studiums hemsida. Schemat för januaristarten blir uppdaterat ca en vecka innan kursstarten.

Schema

Studieperiod

Om du blir antagen till kurs som startar i januari så är det följande studieperiod som du läser: 7 januari – 24 maj. Kursen är totalt 20 veckor.

Litteratur

Du bör köpa eller låna kursboken så att du har den till kursstarten. Böckerna finns bland annat att köpa på Studentbokhandeln, Götabergsgatan 17.

Här hittar du litteraturlistan för hösten 18. Litteraturlista för våren 19 kommer i slutet av december:

Litteraturlista

Gruppundervisning

Hos oss läser du i grupp, fasta lektionstillfällen. Gruppundervisning är uppskattat då du tillsammans med andra kan diskutera, reflektera och få en förståelse för inlärningsprocessen. Vi har också kunnat se att gruppundervisning ökar studiemotivationen. Vi erbjuder inte distansstudier utan närvaro på lektioner är en förutsättning.

Lärplattform

Under din tid på Studium så använder du vår lärplattform ”Hjärntorget”. Du får inloggningsuppgifter vid första lektionstillfället.

Stöd och hjälp

Om du vet att du har behov av någon form av extra stöd för att kunna klara dina kurser på ett bra sätt, prata tidigt med din lärare eller vänd dig till utbildningsledaren för vidare kontakt med specialpedagog eller kurator.

Välkommenblad med information

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Vänlig hälsning,

Utbildningsledare Camilla Winbo och Rektor Ulrika Alestig