någon bläddrar i skolbok

Fristående kurser på grundläggande nivå

På Studium kan du läsa in allmänna ämnen på grundläggande nivå (saknar behörighet från grundskola). Aktuellt kursutbud samt ansökningsperioder kan du få information om på vuxenutbildningens hemsida https://goteborg.alvis.gotit.se/student.

På Studium kan du läsa kurser i allmänna ämnen på grundläggande nivå. Vi utgår från dina förutsättningar.

Våra studier på grundskolenivå är på dagtid, men svenska som andraspråk grund finns även som kvällskurs.

Du som läser svenska som andraspråk grund har också möjlighet att ansöka om praktik.

Du gör en planering ihop med din lärare. Du studerar i grupp på fasta tider. Grundskolekurserna kan vara en till tre lektioner i veckan beroende på vilket ämne som du läser. Du ska utöver lektionerna räkna med att även lägga tid på självstudier för att klara din kurs på ett bra sätt.

Kurser på grundläggande nivå

  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Kontakt

Rafat Rafey – Administratör
Telefon: 031-367 32 31
E-post: rafat.rafey@educ.goteborg.se

Camilla Winbo – Utbildningsledare
Telefon: 070-285 549 41
E-post: camilla.winbo@educ.goteborg.se