någon läser en skolbok

Fristående kurser på gymnasienivå

På Studium kan du läsa in allmänna gymnasiala ämnen. Aktuellt kursutbud samt ansökningsperioder kan du få information om i Komvux kurskatalog.

På Studium kan du läsa de flesta av de gymnasiegemensamma ämnena. Utbudet kan variera något mellan de olika starterna. Du kan läsa kurser som både kan ge dig grundläggande och särskild behörighet till högre studier. Eller varför inte öka dina kunskaper för att göra dig mer självsäker och attraktiv på arbetsmarknaden.

På Studium studerar du i en sammanhållen grupp med lärarledd undervisning enligt schema, med fasta tider. Du läser en till två lektioner i veckan. Du ska utöver lektionerna räkna med att även lägga tid på självstudier för att klara din kurs på ett bra sätt. Du arbetar utifrån en pedagogisk planering som du och din lärare också använder vid uppföljning av dina studier.

 

OBS! På grund av Covid -19 så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kommer inte alla lektioner vara på plats utan fler distansinslag kommer att finnas.

Kurser på gymnasienivå

  • Matematik 2b, 2c
  • Matematik 3b, 3c
  • Svenska som andraspråk 2
  • Kemi 1
  • Gymnasiearbete naturvetenskaplig examen

Nästa kursstart 22 mars

Ansökan för kursstart i mars är avslutad.

Ansökan: Komvux kurskatalog.

Kontakt

Rafat Rafey – Administratör
Telefon: 031-367 32 31
E-post: rafat.rafey@educ.goteborg.se

Camilla Winbo – Utbildningsledare
Telefon: 072 – 855 49 41
E-post: camilla.winbo@educ.goteborg.se