någon läser en skolbok

Fristående kurser på gymnasienivå

På Studium kan du läsa in allmänna gymnasiala ämnen. Aktuellt kursutbud samt ansökningsperioder kan du få information om i Komvux kurskatalog.

På Studium kan du läsa de flesta av de gymnasiegemensamma ämnena. Utbudet kan variera något mellan de olika starterna. Du kan läsa kurser som både kan ge dig grundläggande och särskild behörighet till högre studier. Eller varför inte öka dina kunskaper för att göra dig mer självsäker och attraktiv på arbetsmarknaden.

På Studium studerar du i en sammanhållen grupp med lärarledd undervisning enligt schema, med fasta tider. Du läser en till två lektioner i veckan. Du ska utöver lektionerna räkna med att även lägga tid på självstudier för att klara din kurs på ett bra sätt. Du arbetar utifrån en pedagogisk planering som du och din lärare också använder vid uppföljning av dina studier.

 

OBS! På grund av Covid -19 så följer vi under hösten 2020 Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kommer inte alla lektioner vara på plats utan fler distansinslag kommer att finnas.

Kurser på gymnasienivå

 • Matematik
 • Svenska som andraspråk
 • Svenska
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Naturkunskap
 • Kemi
 • Biologi
 • Fysik
 • Bild och form

Kontakt

Rafat Rafey – Administratör
Telefon: 031-367 32 31
E-post: rafat.rafey@educ.goteborg.se

Camilla Winbo – Utbildningsledare
Telefon: 072 – 855 49 41
E-post: camilla.winbo@educ.goteborg.se