Kock storkök

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket

Kockutbildning storkök

Utbildningen ger dig grunderna för att arbeta som kock inom storkök, t ex skola, förskola, äldreomsorg och sjukhus. Den ger dig också en god grund att stå på inför fortsatta studier. Utbildningen består av lärarledd undervisning men också av praktiskt arbete i Studiums egen restaurang samt praktik/APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Under praktiken följer du praktikplatsens arbetstider.

Kurslängd

40 veckor heltid

Innehåll kurspaket

 • Studieplanering, 50 p
 • Ämnesintroduktion, 100 p
 • Matlagning 1, 100 p
 • Matlagning 2, 200 p
 • Matlagning 3, 200 p
 • Specialkost, 100 p
 • Service och bemötande, 50 p
 • Hygien, 100 p
 • Livsmedels- och näringskunskap, 100 p

Övrigt

 • Under alla kurser kan du få extra stöd i svenska.
 • Utbildningen kan genomföras i lärlingsform. Det betyder att minst 70% av utbildningen sker på en arbetsplats med stöd av en handledare.
 • Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur tillkommer.
 • Övrigt arbetsmaterial ca 2800 kr.

Ansökningsperiod

24 april – 21 maj

Kursstart

27 augusti 2018

Förkunskapskrav

Kunskaper i svenska motsvarande Sfi-d.

Ansökan

Direkt till ansökan (öppnas i ett nytt fönster). Mer information om ansökan, klicka här

Antagning

Du får ett brev och/eller mail om du blivit antagen. Du kallas då till ett obligatoriskt informationsmöte. Mötet hålls i Studiums lokaler på Skånegatan 20 i Göteborg. Mer information får du i brevet. Observera att det bara är du som sökt utbildningen och fått en kallelse till informationsmötet som ska komma.

Kontakt

Telefon: 031-367 02 66
E-post: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Kockutbildning storkök, – komplettering

Utbildningen vänder sig till dig som har genomgått kurspaketet Måltidsbiträde eller har motsvarande kunskaper. En individuell studieplanering görs utifrån förkunskaper.

Du vill efter denna utbildning arbeta som kock i storkök i till exempel skola, förskola, äldreomsorg och sjukhus. Utbildningen ger dig en god grund att stå på inför fortsatta studier.

Du får utveckla dina kunskaper i matlagning och lära dig anpassa din matlagning utifrån lika människors behov. Du får goda kunskaper i hygien och ergonomi och lär dig om livsmedel och näringsinnehåll. Måltiden är en viktig del i människors liv och det är din uppgift att tillsammans med dina arbetskamrater se till att gästen får en trevlig upplevelse, ung som gammal. Du får kunskap om vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst och får den att vilja komma tillbaka.

Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang. Undervisningen leds av våra yrkeskunniga och erfarna lärare. Skolan har sedan länge mycket goda och etablerade kontakter med branschen och du genomför de arbetsplatsförlagda delarna (praktik) på lunchrestauranger, restauranger på sjukhus eller inom äldreomsorgen, i skolan och förskolan.

Kostnader för eleven

Du betalar 500-1400 kronor för visst material. Kostnaden beror på hur stor del av utbildningen man läser. Kostnad för arbetskläder tillkommer, ca 1000 kr.

 

Ansökningsperiod

24 april – 21 maj 2018

Kursstart

27 augusti 2018

Förkunskapskrav

Godkända betyg från kurspaketet ”Måltidsbiträde heltid” eller motsvarande kunskaper (minst ett års yrkeserfarenhet som styrks med ett intyg).
Godkänt betyg i Sfi kurs D eller motsvarande kunskaper.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte mellan 12/3 – 16/3 2018 innan antagning. Du måste delta på informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Ansökan

Direkt till ansökan (öppnas i ett nytt fönster). Mer information om ansökan, klicka här

Kontakt

Telefon: 031-367 02 66
E-post: info.skanegatan@educ.goteborg.se