Två kockar i restaurangkök

Restaurangkock – (påbyggnad)

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket (deltid 200p)

Utbildningen är för dig som läst kurspaketet storkökskock inom vuxenutbildningen eller motsvarande och vill bygga på din utbildning med kursen Matlagning 4.

Om utbildningen

Den här utbildningen är på deltid, ca 30 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan. Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Förkunskaper

Du ska har läst minst 800 p på restaurang och livsmedelsprogrammet på gymnasiet eller från yrkespaket inom vuxenutbildningen inom restaurang och livsmedel och ha  godkänt i kurserna Hygien, Livsmedels- och näringskunskap, Matlagning 1, Matlagning 2, Matlagning 3, Specialkoster och Service och bemötande samt godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

Att tänka på

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg, behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen). Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur tillkommer.

Ansökan

Till kurskatalogen i Alvis
(Sök på utbildningen för att komma till ansökan)

Ansökningsperiod

Mer info kommer.

Kursstart

Mer info kommer.

Plats för utbildningen

Skånegatan 20, Studium

Kontakt

Telefon: 031 367 32 65 // 031 367 02 66
E-post: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Studium Restaurang & Bageri
Box 5440, 402 29 Göteborg

Besöksadress: Skånegatan 20

Läs mer om kursen

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx

Kursblad