Allmän Sfi

Undervisningen i svenska för invandrare (Sfi) anpassas individuellt efter dina kunskaper i svenska språket, vilken studievana du har, dina ambitioner och din livssituation.

Om Sfi

Du kan välja att studera i lärarledd gruppundervisning på dagen eller kvällen. Dagtid innebär 15 timmar i veckan och du läser antingen förmiddag eller eftermiddag.

Förutom språket får du kunskaper om svenska samhället, kulturen och arbetslivet. Sfi är indelat i olika kurser; A, B, C och D. På Studium finns kurs B, C och D.

Extra hjälp? Studium erbjuder språkstöd på ditt eget modersmål.

Ansökan

Du anmäler dig till Sfi genom ett personligt besök på Studievägledningen som ligger på Rosenlundsplatsen 2.

Information och regler

  • Du får anmäla dig till Sfi från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
  • Du ska vara folkbokförd i Göteborg.
  • Du måste ha ett svenskt, fullständigt personnummer.
  • Ta med dig personbevis eller id-kort när du anmäler dig

Kontakt

Sofia Wester | Utbildningsledare Styrmansgatan Dag
Telefon: 0702-72 78 31
Mail: sofia.wester@educ.goteborg.se

Josefin Wedel Persson | Utbildningsledare Styrmansgatan Kväll
Telefon: 0702-51 79 53
Mail: josefin.wedel.persson@educ.goteborg.se

Erik Eklund | Utbildningsledare Brahegatan
Telefon: 0725- 01 48 18
Mail: erik.eklund@educ.goteborg.se

Lovisa Bergström | Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0702- 52 16 05
Mail: lovisa.bergstrom@educ.goteborg.se

Birre Thomasson | Rektor
Telefon: 031-367 32 49
Mail: birre.thomasson@educ.goteborg.se

Fler filmer om Sfi på andra språk hittar du på Arbetsmarknad och vuxenutbildningens youtubekanal