leende barn gungar

Stödassistent

Intresserad av att skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar? Då är Stödassistentsutbildningen något för dig!

 

Stödassistenten stödjer barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig pedagogiska strategier om hur du kan stödja individer på olika sätt.

Arbetsmarknad

Stödassistent eller Specialassistent på skola? Då är detta utbildningen för dig! Efterfrågan på Stödassistenter är stor och arbetsmarknaden är mycket god.

Innehåll

Utbildningen innehåller kurser från kurspaketen vård och omsorgsprogrammet samt barn och fritidsprogrammet.

Studieform

Undervisning sker en till två dagar i veckan. Övrig tid sker studierna hemma eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare.

Praktik (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär utbildning på en arbetsplats. APL sker på heltid, vilket motsvarar 5 dagar i veckan. Oregelbundna arbetstider kan förekomma och du kan få vara beredd på restid till din APL-plats. APL bedöms utifrån kartläggningssamtal med lärarna.

Tillgodoräkna/Validera dina kunskaper

Har du yrkeserfarenhet inom området kan du validera din kunskap. Detta innebär att det finns möjlighet att praktiskt visa dina kunskaper och tillgodoräkna dig den specifika kursen. Om du redan har läst kurser innan, så behöver du inte läsa om kursen.

Påbyggnadsutbildning på YH-nivå/pedagogisk vägledare finns i lokalerna och erbjuds av systerskolan Yrgo.

Viktig information

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola i ett oöppnat kuvert krävs för att få göra APL inom vissa verksamhetsområden.

Kostnad

Kostnad för litteratur tillkommer med cirka 4500 kr för hela utbildningen.

Utbildningens längd

3-4 terminer beroende på tidigare erfarenheter.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Förkunskaper

Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Ansökan

Ansök via Komvux kurskatalog

Ansökningsperiod

Ansökan för terminsstart i januari är avslutad.

Kursstart

Januari 2021

Kontaktinformation

Ludvig Norlander, Utbildningsledare
Telefon: 072-255 89 47
Mail:
ludvig.norlander@educ.goteborg.se

Vill du göra studiebesök på skolan?
Drop-in sista torsdagen varje i månad. Samling vid expeditionen på plan 3, kl. 13.30 på Styrmansgatan 21 B.

Kursblad