Stödassistent – deltid

Ansökan öppen till 4 dec!

Intresserad av att skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar? Då är Stödassistentsutbildningen något för dig! Utbildningen går på deltid och det finns stora möjligheter att förena studier med arbete.

Stödassistenten stödjer barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig pedagogiska strategier om hur du kan stödja individer på olika sätt.

Arbetsmarknad

Stödassistent eller Specialassistent på skola? Då är detta utbildningen för dig! Efterfrågan på Stödassistenter är stor och arbetsmarknaden är mycket god.

Kurser i urval

 • Lärande och utveckling
 • Socialt arbete
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Socialpedagogik
 • Friskvård och hälsa
 • Etik och människans livsvillkor
 • Aktivitetsledarskap
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Vård- och omsorgsarbete 1

Utbildningen innehåller kurser från kurspaketen vård och omsorgsprogrammet samt barn och fritidsprogrammet.

Studieform

Undervisning sker på deltid (75 %) en till två dagar i veckan. Övrig tid sker studierna hemma eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär utbildning på en arbetsplats. APL sker på heltid, vilket motsvarar 5 dagar i veckan. Oregelbundna arbetstider kan förekomma och du kan få vara beredd på restid till din APL-plats. APL bedöms utifrån kartläggningssamtal med lärarna.

Tillgodoräkna/Validera dina kunskaper

Har du yrkeserfarenhet inom området kan du validera din kunskap. Detta innebär att det finns möjlighet att praktiskt visa dina kunskaper och tillgodoräkna dig den specifika kursen. Om du redan har läst kurser innan, så behöver du inte läsa om den specifika kursen.

Påbyggnadsutbildning på YH-nivå/pedagogisk vägledare finns i lokalerna och erbjuds av systerskolan Yrgo.

Viktig information

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola i ett oöppnat kuvert krävs för att få göra APL inom vissa verksamhetsområden.

Ansökan

Länk till ansökan

Ansökningsperiod

3 oktober – 30 oktober 2018

Kursstart

7 januari 2019

Förkunskaper

Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt matematik på grundläggande nivå.

Kontakt

Ludvig Norlander, Utbildningsledare
Telefon: 072 255 89 47
Mail:
ludvig.norlander@educ.goteborg.se

Vill göra studiebesök på skolan. Drop-in sista torsdagen varje i månad. Samling vid expeditionen på plan 3, kl. 13.30 på Styrmansgatan 21 B.

Kostnad

Kostnad för litteratur tillkommer med 1500kr/termin.

Studieperioder

2019.01.07 – 2019.06.21
2019.08.12 – 2019.12.20
2020.01.06 – 2020.06.19
2020.08.10 – 2020.12.18

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.