trädgårdshandskar och verktyg

Trädgård – skötsel & anläggning

Grundläggande skolförlagd vuxenutbildning, (heltid 39 v)

Utbildningen (fd. August Kobb) riktar sig till dig som vill jobba inom den gröna näringen, antingen som anställd eller som egen företagare.

Lite om utbildningen

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skötsel, gestaltning och anläggning, växtkunskap, trädvård, beskärning och odling. Du får en inblick i lokala förutsättningar för stadsnära odling.
Du får också en inblick i företagande, att starta och driva företag inom trädgårdsnäringen.

Utbildningen är förlagd till kulturfastigheten Stora Katrinelunds landeri, med egen trädgård och köksträdgård, samt i växthuset ute på Stora Holm. I utbildningen varvas teori och praktik på ett naturligt sätt. Vi arbetar nära branschen. Det kan gälla studiebesök som görs i anknytning till det aktuella kursinnehållet, föreläsningar och projektarbeten, samt APL-platser. Några av alla våra samarbetspartners är Park- och naturförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Botaniska trädgården och Bostadsbolaget Poseidon.

Exempel på projekt du arbetar med är upprättande av skötselplaner, trädgårdsgestaltning. Du arbetar också med växtval och plantering utifrån växtbetingelser.

Vart leder utbildningen?

Utbildningen är på heltid och skolförlagd. Utöver detta får du möjlighet att ta yrkesbevis, grönt kort, enligt TCYK:s certifieringsregler som är en merit när du söker jobb. Under praktiktiden skapar du värdefulla kontakter som kan leda till  jobb efter utbildningen. Utbildningen ger också behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar

Du kan sedan arbeta som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och idrottsanläggningar, i handelsträdgårdar, trädgårdstjänster i privata trädgårdar är exempel på yrken där det krävs stora insatser av skötsel och underhåll  och där efterfrågan på välutbildad personal är stor.

För att bli anställningsbar kräver branschen i de flesta fall att du har körkort. Det underlättar även under praktikperioden om du har körkort.

Kostnader för eleven

Kostnader ca 2500 kr för arbetskläder och kursmaterial och studiebesök

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Förkunskaper

Svenska / Svenska som andraspråk och matematik på grundskolenivå.
Grundläggande datorhantering rekommenderas

Ansökan

Denna utbildning anordnas via GRvux.
Ansökan gör du via länken: GRvux

Ansökningsperiod

Ansökan öppen till 5 maj 2020

Kursstart

Start HT20

Plats för utbildningen

Stora Katrinelunds landeri & Stora Holm.

Kurslängd

39 veckor heltid

Kontakt

Fredrik Måring | Utbildningsledare & Lärare
Telefon: 0728 565 430
Mail: fredrik.maring@educ.goteborg.se

Kursblad