Trädgårdsutbildning med språkstöd

Utbildningen (fd. August Kobb) riktar sig till dig som vill utbilda dig inom Trädgård och anläggning samtidigt som du läser sfi eller svenska som andraspråk grund. Utbildningen pågår under tre terminer vilket innebär att yrkesämnena läggs över en längre tid och att extra språkstöd kommer att ingå.

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket! Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skötsel, anläggning, växtkunskap, odling och trädgård. Du får också kunskaper i att starta och driva företag inom trädgårdsnäringen med ekologisk profil.

Utbildningen kommer också innehålla en orienteringskurs som omfattar bland annat yrkessvenska, studiehandledning, CV-skrivande och jobbsök. Vi rekommenderar att du har grundläggande matematikkunskaper och datorkunskap med dig för att underlätta utbildningen.

Innehåll kurspaket

 • Yrkessvenska KGYORIF 200
 • Studieteknik KGYORI1F 100
 • Trädgårdsmaskiner NABTRG0 100
 • Trädgårdsodling ODLTRÅ0 100
 • Beskärning och trädvård SKÖBEK0 100
 • Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0 100
 • Skötsel av utemiljöer -specialisering SKÖSKÖ00S 100
 • Trädgårdsanläggning 1 TRDTRÄ01 100
 • Trädgårdsanläggning 2 TRDTRÄ02 100
 • Växtkunskap 1 VÄXVÄX01 100
 • Växtkunskap 2 VÄXVÄX02 100
 • Svenska SFID eller GRNSVAA-C 500

Vart kan du jobba efter avslutad utbildning?

I utbildningen varvas teori och praktik. Vi arbetar nära branschen med studiebesök, föreläsningar och projektarbeten. Exempel på projekt du arbetar med är upprättande av skötselplaner, trädgårdsgestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning. Du arbetar också med växtval och plantering utifrån växtbetingelser. Du har två längre praktikperioder. Här skapar du värdefulla kontakter som kan leda till framtida jobb.

Du kan sedan jobba som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och idrottsanläggningar, trädgårdstjänster i privata trädgårdar. Detta är exempel på yrken där det krävs stora insatser av skötsel och nyanläggning och där efterfrågan på välutbildad personal är stor. Utbildningen ger också behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar.

Kostnader för eleven

Kostnader för kurslitteratur, arbetskläder och resor vid studiebesök, ca 2500 kr

Kurslängd

60 veckor, tre terminer. 1200 poäng yrkes- och orienteringskurser, samt SFID eller SASG

Förkunskapskrav

Du som läser på SFID-nivå, eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Ansökan

Denna utbildning anordnas via GRvux.
Ansökan gör du via länken: GRvux

Kursstart

Info kommer.

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte samt intervju innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Ansökningsperiod

Info kommer.

Plats för utbildningen

Stora Katrinelunds landeri & Stora Holm.

Kurslängd

Info kommer

Kontakt

Fredrik Måring | Utbildningsledare & Lärare
Telefon: 0728 565 430
Mail: fredrik.maring@educ.goteborg.se