Traineeprogram för personer med funktionsnedsättning (TFF)

Upp till sex månaders praktik inom offentlig eller privat verksamhet.

Vad är TFF?

TFF startade år 2006. Programmet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Funktionsrätt Göteborg.

TFF har dubbla syften; dels att få ut arbetssökande med någon form av funktionsnedsättning i praktik, dels att bättre spegla invånarna och öka mångfalden bland kommunens anställda. Alla arbetsplatser i Göteborgsområdet (offentliga och privata) ges möjlighet att ta emot en trainee.

En rad arbetsgivare har tagit emot praktikanter inom traineeprogrammet. Några exempel är Business Region Göteborg, Renova, Liseberg, Göteborg Energi, Scandic Hotels, olika stadsdels- och fackförvaltningar i Göteborgs Stad. Uppdraget är att arbeta med ett 40-tal personer per år.

Intresserad av att ta emot en trainee eller vill du bli trainee i programmet?
Hör av dig till oss så pratar vi mer!

 

Här kan du läsa mer:

Tre faser

Traineeprogrammet kan delas upp i följande faser:

1. Utse deltagare

Arbetssökande som kan tänkas passa utses i samarbete med arbetsförmedlingen.

Uppdraget är att arbeta med de personer som står allra närmast arbetsmarknaden, som är motiverade och som kan jobba minst 50 %.

De sökande kartläggs och en handlingsplan upprättas.

2. Praktik upp till sex månader

Praktiken är individuellt utformad. Vid behov anpassar arbetsförmedlingen arbetsplatsen. Möjlighet finns till skräddarsydd fortbildning. Under praktikperioden har TFF tät kontakt med deltagare och handledare på praktikplatsen.

Att ta emot en praktikant medför inga kostnader för praktikplatsen.

Ingen ersättning utgår till handledaren.

3. Anställning

Förhoppningsvis blir det en anställning efter praktiktiden, vid behov med lönebidrag eller annat anställningsstöd. Fortsatt kontakt med programmet erbjuds.

Kontakta oss


Fredrik Lärkskär, Projektledare
fredrik.larkskar@educ.goteborg.se
0702 38 04 30


Emelie Söderberg, Praktikcoach
emelie.soderberg@educ.goteborg.se
0728 56 72 88