Stödassistentsutbildningen

Grundutbildning för dig som vill jobba med människor med funktionsnedsättningar. Stödassistentutbildningen är en gymnasial vuxenutbildning på 1500p (med gymnasiearbete 1600p).

Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som stödassistent, elevassistent eller boendestödjare. Du kan jobba inom olika typer av boende, daglig verksamhet/arbete, hemma hos brukaren, kortidsvistelse, läger mm. I utbildningen läser du många olika ämnen som socialt arbete, specialpedagogik, etik- och människans livsvillkor, lärande- och utveckling, psykiatri, vård- och omsorg, svenska och samhällskunskap.

I utbildningen finns både praktiska och teoretiska delar. Det ingår även praktik/fältstudier.

I skolan deltar du på lektioner, i grupparbeten, gör enskilda arbeten och skrivningar. Vi strävar mot att alla våra utbildningar är i kontakt med verkligheten och därför ingår även studiebesök. Lärarna har dessutom själva yrkeserfarenhet från verksamhetsområdet. Du kommer att arbeta mycket digitalt via vår lärplattform Hjärntorget.

Undervisning

Du ingår i en grupp och har återkommande moment i skolan som är lärarledda men du jobbar också via vår lärplattform Hjärntorget.

Du som har yrkeserfarenhet inom stöd och service/ funktionshinderområdet på minst 1 år på heltid har möjlighet att kombinera studier med ditt arbete. Du arbetar på din arbetsplats/ praktikplats minst 2-3 dagar per vecka (ca 75%) och ingår i en studiegrupp 1-2 dag/vecka

Tillgodoräkna / Validera dina kunskaper

För dig som har yrkeserfarenhet inom området finns det möjlighet att validera befintlig kunskap. Det innebär att du förmodligen har skaffat dig kompetens genom att ha arbetat inom området. När denna kompetens stämmer med kursmål och kursinnehåll finns möjlighet att praktiskt visa dina kunskaper och tillgodoräkna dig den specifika kursen.

Tidigare betyg i något ämne innebär även det att du inte behöver läsa den kursen. Vi har studievägledning på skolan som bedömer din tidigare formella kompetens. Det innebär att om du redan har betyg i något ämne/kurs som ingår i utbildningen behöver du inte läsa den kursen igen. Du får hjälp med att lägga upp din individuella studieplan så att du kan nå ditt mål med utbildningen.

Påbyggnadsutbildning på YH nivå/pedagogisk vägledare finns i lokalerna och erbjuds av systerskolan Yrgo.

 

Stödassistent – Kurspaket

 

Ansökningsperiod

24 april – 21 maj

Kursstart

2018-08-27

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du kunskaper som motsvarar Svenska/svenska som andraspråk samt Matematik grundläggande nivå.

Ansökan

Länk till ansökan

Kontakt

Ludvig Norlander, Utbildningsledare
Telefon: 072 255 89 47
E-post: ludvig.norlander@educ.goteborg.se

Stödassistent /Deltid (1 dag/vecka)

Ansökningsperiod

24 april – 21 maj

Kursstart

2018-08-27

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du kunskaper som motsvarar Svenska/svenska som andraspråk samt Matematik grundläggande nivå.

Du skall också ha jobbat minst 1 år heltid inom funktionshinderområdet, vilket måste styrkas med arbetsgivarintyg som visar hur länge du arbetet.

Kontakt

Ludvig Norlander, Utbildningsledare
Telefon: 072 255 89 47
E-post: ludvig.norlander@educ.goteborg.se

Ansökan

Länk till ansökan

”Först till kvarn” eller fram till 20 augusti