Vård & omsorg

Utbildningen Vård & omsorg leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller funktionshinder.

I utbildningen läser du många olika ämnesområden inom medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen hjälper dig att få en helhetssyn på människan och förstå hur viktig livsstilen är för hälsan.

I utbildningen finns både praktiska och teoretiska delar. Du får göra praktik på olika arbetsplatser. I skolan går du på lektioner, gör studiebesök, grupparbeten, enskilda arbeten och skrivningar. Du kommer att arbeta mycket digitalt via vår lärplattform, Hjärntorget.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår praktik (APL) på en av skolan tilldelad arbetsplats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Informationsmöte

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen.

Om du har minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som bekräftas med ett arbetsgivarintyg så kan du ha möjlighet att validera.

Mer information om validering ges vid informationsmötet samt den inledande orienteringskursen kring din studieplanering.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Vård & omsorg
– kurspaket

Ansökningsperiod

3-30 oktober 2019

Kursstart

Januari 2020.

Kontakt

Maria Tibblin Larsson
Telefon: 072-528 12 03
E-post: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx


Vård & omsorg
– deltid (1 dag/v)

Ansökningsperiod

3-30 oktober 2019

Kursstart

Januari 2020.

Kontakt

Ludvig Norlander
Telefon: 072-255 89 47

E-post: ludvig.norlander@educ.goteborg.se

Förkunskapskrav

Utbildningsformen är för dig som redan jobbar inom vård-och omsorgssektorn, men saknar grundutbildning.

För utbildningen behöver du godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk.

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx

Infoblad
Vård & Omsorg