Vård & omsorg

Utbildningen Vård & omsorg leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller funktionshinder.

I utbildningen läser du många olika ämnesområden inom medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen hjälper dig att få en helhetssyn på människan och förstå hur viktig livsstilen är för hälsan.

I utbildningen finns både praktiska och teoretiska delar. Du får göra praktik på olika arbetsplatser. I skolan går du på lektioner, gör studiebesök, grupparbeten, enskilda arbeten och skrivningar. Du kommer att arbeta mycket digitalt via vår lärplattform, Hjärntorget.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår praktik (APL) på en av skolan tilldelad arbetsplats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Informationsmöte

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen.

Om du har minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som bekräftas med ett arbetsgivarintyg så kan du ha möjlighet att validera.

Mer information om validering ges vid informationsmötet samt den inledande orienteringskursen kring din studieplanering.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Vård & omsorg
– kurspaket

Ansökningsperiod

10:e april – 7:e maj

Kursstart

12 augusti 2019

Kontakt

Maria Tibblin Larsson
Telefon: 072-528 12 03
E-post: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx


Vård & omsorg
– komplettering

Ansökningsperiod

10:e april – 7:e maj

Kursstart

12 augusti 2019

Kontakt

Maria Tibblin Larsson
Telefon: 072-528 12 03
E-post: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Förkunskapskrav

Utbildningsformen är för dig som redan jobbar inom vård-och omsorgssektorn och vill komplettera din utbildning.

För utbildningen behöver du godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk, samt 300 poäng från Vård- och omsorgsprogrammet eller kurspaket Vård- och omsorg inom Vuxenutbildningen.

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx


Vård & omsorg
– deltid (1 dag/v)

Ansökningsperiod

10:e april – 7:e maj

Kursstart

12 augusti 2019

Kontakt

Anna Danielsson
Telefon: 072-571 87 75
E-post: anna.danielsson@educ.goteborg.se

Förkunskapskrav

Utbildningsformen är för dig som redan jobbar inom vård-och omsorgssektorn, men saknar grundutbildning.

För utbildningen behöver du godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk. Du behöver även ha arbetat minst ett år inom vårdområdet, vilket måste styrkas med arbetsgivarintyg.

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx