vårdbiträde och brukare

Vårdbiträde med språkstöd

Utbildningen Vårdbiträde med språkstöd leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller funktionshinder.

Utbildningen är för dig som läser/har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i Svenska och inte är klar med Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du kommer att läsa gymnasiekurser inom Vård- och omsorg samtidigt som du läser Svenska.

Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hälsa och ohälsa. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår praktik (APL) på en av skolan tilldelad arbetsplats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Efter utbildningen

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde i exempelvis hemtjänst, daglig verksamhet, eller särskilt boende/äldreboende. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbeta.

Utbildningen till vårdbiträde kan kompletteras med utbildning som leder till att du kan söka arbete som undersköterska.

Viktig information

Personliga intervjuer och kartläggning genomförs innan beslut om antagning.

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Vårdbiträde med språkstöd
– kurspaket

Ansökningsperiod

Mer information kommer senare

Kursstart

Mer information kommer senare

Kontakt

Maria Tibblin Larsson
Telefon: 072-528 12 03
E-post: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Förkunskapskrav

Läser/har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i Svenska,
eller inte är klar med Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Samt har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning
i kombination med studier i SFI/Svenska som andraspråk.

Ansökan

https://goteborg.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx

Infoblad vårdbiträde med språkstöd